Auditul energetic complex sau bilantul energetic reprezinta un mijloc eficient de stabilire a masurilor tehnico-organizatorice menite sa conduca la cresterea efectului util al energiei introduse intr-un sistem si la diminuarea consumurilor de energie specifice pe produs.

Conform legii 121/2014, anumite categorii de operatori economici au obligatia de a efectua acest audit energetic complex. Astfel, operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia:

 • sa efectueze o data la 4 ani un audit energetic pe intregul contur de consum energetic
 • sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice care includ masuri pe termen scurt, mediu si lung
 • sa numeasca un manager energetic, atestat de Departamentul pentru Eficienta Energetica, conform legislatiei in vigoare
  sau
 • sa incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica atestata de Departamentul pentru Eficienta Energetica care are statut de persoana fizica autorizata sau o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in conditiile legii.

Operatorii economici care detin subunitati consumatoare a mai mult de 1.000 tone echivalent petrol (sucursale, puncte de lucru, precum si alte sedii secundare) amplasate in mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin functionalitate sau retele energetice, fiecare subunitate situata intr-un punct geografic diferit de al celorlalte subunitati este considerata din punctul de vedere al obligatiilor ce ii revin ca unitate independenta, adica cele mentionate anterior.

In acest sens intocmim un bilant optimizat al consumurilor de energie, care tine cont de reducerile de consum si de eliminarea pierderilor de energie, astfel incat, la aceeasi calitate a proceselor desfasurate sa se utilizeze o cantitate mai redusa de energie, deci costuri mai mici.

Pe baza bilantului energetic, se traseaza un program de eficientizare energetica, cu etape clare privind stabilirea si aplicarea masurilor de imbunatatire a eficientei energetice cu efecte vizibile in scaderea costurilor cu energia.

Veti beneficia astfel de:

 • Reducerea pierderilor de energie prin:
  • optimizarea circulatiilor de puteri
  • optimizarea functionarii agregatelor
  • la sarcina variabila
 • Reducerea consumului de combustibil prin:
  • optimizarea procesului de ardere
  • imbunatatirea schimbului de caldura
  • recuperarea caldurii continute de gazele de ardere
 • Reducerea pierderilor de putere active prin micsorarea circulatiei de putere reactiva